úterý 23. října 2007

Zoo: speciálně pro Kamčiny kolegyně

Malé lach lach lachtaňátko

Psí vočka

Lví tlamička