pondělí 30. října 2006

Sexy runners

Runners are cute, aren't they? Yesterday evidence from chilly Helsinki.

středa 25. října 2006

Mediální mrtky

Drtivá většina analytiků říká buď triviality, nebo spekulace, nebo přímo omyly. Nejhorší jsou politologové, kteří prodávají jméno své, občas komičtí jsou ekonomičtí analytici, kteří prodávají svého zaměstnavatele.
Před cca šesti lety jsem jako mlaďoučký student-politolog vydával časopis a posléze web, který se zabýval politologií. Jedna z rubrik byla Škůdce politologie; šlo o identifikaci mediální mrtky, která něco prohlásila pod pláštíkem politologa, přitom podrobná analýza výroku ukázala, že není postaven na ničem, co by se týkalo vědy.
Pamatuji si, že prvním škůdcem byl Martin Daneš. Chtěli jsme si smlsnout i na Jiřím Pehe, který je dnes veleknězem nechutné agitace, na něj ale už nedošlo. Komické je, že nyní bych mohl obdobně pranýřovat lidi, kteří tehdy byli se mnou v tomtýž studentském spolku. Ale taková je logika mediálního trhu, trhu s mrvou mediálních mrtek.

úterý 24. října 2006

Přesné a nosné

S tím dilematem žijeme v akademii všichni: pracovat přesně nebo pro okolí přínosně? Obojího nelze nedocílit; kdo si to myslí, neodhalil dosud přísnost světa věcí přesných. Věcí nosné se přímo nesnášejí s analýzou přesnou; hnidopišský rozbor ukáže, jak vratká jsou rádoby vznesná nosná tvrzení. A věci přesné lze jen stěží znásilnit do podoby věcí nosných.
Někteří dělají hodně věcí nosných, co se nosí, a pár přesných, které se příliš nenosí; přesné věci jsou jim koníčkem a duševní vzpruhou. Vytrvají-li, chvála jim. O přízeň těchto sympatizantů bychom měli usilovat. Druzí dělají hodně věcí přesných a hrstku nosných; jim autorita věcí přesných ovšem nezavdává autoritu ve věcech nosných. S nimi stojí za to spolupracovat, a to na věcech přesných.
V této hře se vyplatí hrát se světem smíšenou strategii. Pro kontakty, úživu a zážitek z poslechu tepu doby je namístě znát pár věcí nosných, a to velmi dobře, aby byly nejen nosné, nýbrž i výnosné. Akademii by ale nemělo sjednocovat předstírání, že máme esoterickou znalost věcí nosných, kterou ve skutečnosti nemáme; společnou snahou je dělat věci přesné a pouze přesné.
A co studenti? Jakýkoliv pokus přiblížit věci přesné k věcem nosným by měl být prioritou. Na straně druhé cíl studia má být dvojí -- nejen získat mozek a trénink pro analýzu věcí nosných, ale i přičichnout ke světu věcí přesných; vidět, co řeší; pochopit, že svět věcí přesných je jeden, sjednocen metodou; možná i získat trochu respektu k globetroterům, kteří mapy přesného světa kreslí a upravují.

úterý 10. října 2006

My IDEAS profile

At last, I got a profile at IDEAS which uses rich RePEC data (in Economics, Google Scholar is almost exclusively dependant on fabulous RePEC). Hopefully they soon incorporate our IES Working Paper series and we get even more connected.