úterý 13. prosince 2005

Is Economics a science?

S&T Eurobarometer reports the average view of the Europeans (EU-25) on what is regarded as scientific. Medicine is leading on a five-point scale (4.6), Physics closely behind (4.4).

What about Economics? We got 3.2. Comparing to Horoscopes (1.9), that is quite good. But look at Astrology and Homeopathy: both of them got 3.1.

We have two interpretations of the data. The first one is that we don’t work hard; we have to present ourselves such that we get at least to the level of Psychology (3.6). The second one is plain: don’t believe voice of the European street. It is the same vox populi that, for example, considers Israel the biggest security threat for Europe

čtvrtek 8. prosince 2005

Austrian School Conference (Post Scriptum)

From the Wirth Institute, I've today received nice shots taken during my address at the conference in Edmonton. Economi(cs/sts) can be sexy, can't they? :)

středa 7. prosince 2005

Laffer what?

I like liberal economics. Equally, I don't like bad economics. Unfortunately, often liberal economics overlaps with bad economics. A recent example is Petr Mach's leading article "Flat Corporate Tax and Laffer Curve" in CEP newsletter 11/2005. Mach estimates the impact of corporate tax rate on revenues from this tax, and identifies the top of Laffer's curve at about 20.75%. This sounds cool, but let's take a clooser look...

The estimate is based on OLS conducted over 5(!) observations over the last five years. Not many degrees of freedom, I suppose. Over the period, we observe steady decline in tax rate, and dramatic increase in taxable profits. The Mach's estimate assumes that the increase in profits is solely due to the change in tax rate, which is doubtful. In period of boom, with large foreign investments (excluding those exempt from taxation), changes in profits should be attributed to other causes than the tax rate. Three most evident causes may be general boom, competition for foreign investors, and tax competition.

Therefore, the estimates of Laffer curve and of predictions of revenues at 15% rate (as proposed by the Civic Democratic Party), are unfounded. The party should be cautious to propose a generous social system accompanied by a drop of corporate tax rate, since the only result can be growing deficits. So, I am in favour of lower corporate taxes, but not for wrong reasons.

Pokrok navzdory (article for Dec 05 issue of "Sociál")

S Fakultou sociálních věd, konkrétně s IES a IPS, mám zkušenost trvající právě deset let. Za tu dobu jsem zaznamenal obrovský vývoj. Stačilo ale, abych nedávno detailně nahlédl do střev fakulty, a zjistil jsem, že velká část pokroku se odehrála spíše navzdory fakultě než jejím přičiněním.

Mluvím-li o fakultě jako celku, nikoli o jednotlivých institutech, nemohu se ubránit pozorování, že máme co do činění s koalicí byrokratů a neproduktivních výzkumníků. Z byrokracie je největší hydrou ekonomické oddělení. Tento tvor se krmí z grantů pomocí tzv. „institucionálního zabezpečení“ (jen v doktorském grantu, který jsem pomohl zajišťovat, čítala letošní položka 200 tisíc). Za odměnu ekonomické oddělení vycení zuby pokaždé, když mu předložíte cokoliv jiného než upravené finální dokumenty. Nezbývá než se starat o administrativu vlastními silami, nemluvě o tom, že v případě zahraničních grantů není tvor ochoten vůbec komunikovat v angličtině.

Fakulta stojí na politické paritě institutů. Díky tomu stojí na stejné úrovni renomovaní a citovaní odborníci s lidmi, kteří odčerpávají zdroje ze skutečného výzkumu na svoji Potěmkinovskou (v Americe se říká „Mickey Mouse“) vědu. Není pak divu, že ve Vědecké radě FSV se klíčovou otázkou výzkumu nedávno stala barva obálky fakultního sborníku. Lidé, kteří nesledují recenzované žurnály a nepřispívají do nich, kteří neakceptují, že jediným vědeckým jazykem je angličtina, rozhodují o ostatních pouze na základě proporčního zastoupení.

Když se diskutovaly finance ve Výzkumném záměru, jeden prominentní žurnalista-proděkan označil odměňování na základě výstupu za postup analogický najímání vrahů. Anebo vezměme jinou prominentní žurnalistku-proděkanku, doc. Köpplovu. Ta otevřeně lhala ohledně akreditace doktorského programu ekonomie, než ji usvědčilo detektivní hledání kopií akreditace na rektorátu UK. Přinejmenším o rok zpozdila převod doktorského studia do anglického jazyka, čímž jej uzavřela pro zahraniční zájemce.

Na FSV se nachází celá řada výkonných a talentovaných výzkumníků, učitelů a studentů. K jejich růstu je ale nutná odborná, morální a finanční podpora. Fakulta by se mohla starat alespoň o finanční složku. Před současným děkanem zde proto vidím rozvojový úkol: provést reformu byrokracie, narušit neproduktivní status quo a prosazovat diferenciaci při odměňování. Byrokracie by měla být výkonná a dobře zaplacená. Ve Výzkumném záměru by mělo být financování zcela výkonnostní, na základě publikací v Social Science Citation Index. A také – což se bohužel neprosadí – neuniverzitní obory jako žurnalistika a public relations by měly spáchat kolosální harakiri. Poté FSV bezpochyby získá status elitní instituce, kde poptávka převýší nabídku ne kvůli snadné prostupnosti studia, nýbrž díky své kvalitě.

úterý 6. prosince 2005

Wall Street vs. Teheran Main Street

No more F1 vs. WRC analogy, but let's keep the spirit of beautiful parallels. I shall discusst differences between mainstream Economics and the mainstream of other Social Sciences.

The former one is like Wall Street: clear, structured, hierarchical and transparent operations. The market is highly regulated by committees and a strict code of the profession (which involves PhD education, TeX-nical knowledge, econometrics, and lots of applied math).
The latter one is like a street market in Teheran: unclear, where each deal is special, bargaining is time-consuming, anyone is involved, everything is possible and the quality is very costly to monitor. Of course, beyond sharia and words of almighty ajatollahs, nothing is regulated.

Which one do you prefer?