středa 1. srpna 2007

Talmud o manželství (psáno roku 1914)

  1. Nejprve vystav si dům, založ si vinici a poté se ožeň.
  2. Kdo provdá dceru nevzdělanému muži, vrhá ji spoutanou lvu.
  3. Nevař v hrnci, v němž již vařil jiný. (sic!)