úterý 24. října 2006

Přesné a nosné

S tím dilematem žijeme v akademii všichni: pracovat přesně nebo pro okolí přínosně? Obojího nelze nedocílit; kdo si to myslí, neodhalil dosud přísnost světa věcí přesných. Věcí nosné se přímo nesnášejí s analýzou přesnou; hnidopišský rozbor ukáže, jak vratká jsou rádoby vznesná nosná tvrzení. A věci přesné lze jen stěží znásilnit do podoby věcí nosných.
Někteří dělají hodně věcí nosných, co se nosí, a pár přesných, které se příliš nenosí; přesné věci jsou jim koníčkem a duševní vzpruhou. Vytrvají-li, chvála jim. O přízeň těchto sympatizantů bychom měli usilovat. Druzí dělají hodně věcí přesných a hrstku nosných; jim autorita věcí přesných ovšem nezavdává autoritu ve věcech nosných. S nimi stojí za to spolupracovat, a to na věcech přesných.
V této hře se vyplatí hrát se světem smíšenou strategii. Pro kontakty, úživu a zážitek z poslechu tepu doby je namístě znát pár věcí nosných, a to velmi dobře, aby byly nejen nosné, nýbrž i výnosné. Akademii by ale nemělo sjednocovat předstírání, že máme esoterickou znalost věcí nosných, kterou ve skutečnosti nemáme; společnou snahou je dělat věci přesné a pouze přesné.
A co studenti? Jakýkoliv pokus přiblížit věci přesné k věcem nosným by měl být prioritou. Na straně druhé cíl studia má být dvojí -- nejen získat mozek a trénink pro analýzu věcí nosných, ale i přičichnout ke světu věcí přesných; vidět, co řeší; pochopit, že svět věcí přesných je jeden, sjednocen metodou; možná i získat trochu respektu k globetroterům, kteří mapy přesného světa kreslí a upravují.