středa 5. listopadu 2014

Tour de Suchdol

Běh o pohár rektora ČZU nabízí srovnání stabilní Kamčiny podzimní formy: letos 12:36, loni 12:33, předloni 12:49, předpředloni 12:33. Úvodní čas z této série je z roku 2009, totiž 12:20. Jako hvězdný čas se vyjímá 11:55 z roku 2010.