úterý 30. září 2014

Nákladová funkce dětí

Během víkendového hlídání dětí jsem se nemohl ubránit otázce - jsou průměrné náklady na děti, alespoň co se týče jim věnované pozornosti, rostoucí, konstantní nebo klesající?
  • Smečka potřebuje stálý dohled bez ohledu na počet vlčat - průměrné náklady klesají.
  • Každý člen potřebuje občas mít rodiče jen sám pro sebe - průměrné náklady jsou konstantní.
  • Konflikty vznikají často bilaterálně. Pro N vlčat jde o N(N - 1)/2 bilaterálních vztahů - průměrné náklady rostou.
V příkladu nicméně odvozujeme nákladovou funkci, ne samotné náklady. Nákladová funkce je přitom funkcí nejen počtu vlčat, ale i na kvalitě věnované pozornosti. Normální rodiče při vyšším počtu vlčat snižují kvalitu věnované pozornosti; zejména v situaci, kdy množství pozornosti dosahuje téměř rohového řešení. Tudíž průměrné náklady musí od určitého množství vlčat situace klesat i v situaci, kdy nákladová funkce je rostoucí.