středa 7. května 2014

Lakování narůžovo

V poslední době se v práci zabývám strategickým přenosem ekonomicky relevantních informací. Což má nečekanou výhodu v osvojení schopnosti nahlédnout různé způsoby, jakými lze komunikovat informaci, aby došlo k co nejvýhodnějšímu ovlivnění adresáta.

Poměrně pěkný příklad je podklad k EIA (posouzení vlivu projektu na životní prostředí) k Office and Shopping Parku Bořislavka na Praze 6. Jde o dokument, který má předdefinovanou strukturu (tj. je obtížné ovlivňovat pomocí hrubého výběru informací) a je založený na ověřitelných výpočtech (tj. je obtížné změnit parametry kvality informací, zejména šumu do signálů). Co nicméně lze, je práce s implikacemi z podkladových informací.

Konkrétně se v podkladu píše: "U žádné imisní charakteristicky nebylo zaznamenáno překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace vlivem uvedení záměru do provozu." To nezní špatně, že? Faktické čtení, při doplnění informace o současném stavu, je nicméně následující: "Imisní limit pro benzoapyren je již překročený a naše stavba situaci dále zhoršuje." Viz zdroj.