pondělí 27. ledna 2014

Návrat na místo činu

Neuplynul ani půlrok a Kamča se vrátila na místo nejhustšího výskytu borůvek (nesesbíraných krutými sběrači) v Čechách. Výběh na Ptačí kupy a Holubník nabídnul zatím nejkrásnější zimní záběry z Isergebirge. Dokonce mi evokoval i historický výběh Hejnice-Ořešník-Holubník z roku 2012.
Jasné nebe nad hlavou a rozlitá cisterna šedého mléka pod sebou
Kuku na Ptačí kup(k)u
První kříž na cestě
Pohled směrem k Jizeře