čtvrtek 7. listopadu 2013

Na Bělehrad!

Cituji zprávu ze zasedání předsednictva ČAS o nominaci na ME v krosu v Bělehradě:
P ČAS schválilo nominaci závodníků na ME v přespolním běhu 2013. ... Ženy: Lucie Sekanová, Květoslava Pecková, Kamila Gregorová, Monika Preibischová, Eva Krchová.
Řečeno totéž slovy klasika:
Včera dopoledne byli chodci na hlavních pražských třídách svědky scény, která krásně mluví o tom, že v této veliké a vážné době i synové našeho národa mohou dáti nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti k trůnu stařičkého mocnáře. Zdá se nám, že se vrátily doby starých Řeků a Římanů, kdy Mucius Scaevola dal se odvésti do boje, nedbaje své upálené ruky. Nejsvětější city a zájmy byly včera krásně demonstrovány mrzákem o berlích, kterého stará matička vezla na vozíku pro nemocné. Tento syn českého národa dobrovolně nedbaje své neduživosti dal se odvésti na vojnu, aby dal svůj život i statky za svého císaře. A jestli jeho volání "Na Bělehrad!" mělo tak živý ohlas v pražských ulicích, jest to jen svědectvím, že Pražané skýtají vzorné příklady lásky k vlasti a k panovnickému domu.