neděle 15. září 2013

Stříbro v Umrlčí rokli

Žebříček A kousek za Mělníkem, k tomu ve skalách a v úplné domácí konkurenci, toť veliké lákadlo. Na druhé straně Kamčina orienťácká příprava je v posledních několika týdnech veskrze sporadická (= žádná), takže její očekávání byla více než skromná.

Sobotní klasika nabídla obíhání po polích a cestách, kdy často rozhodovala špatná volba. Volby byly poměrně překvapivé, mnohdy cestou kolem shromaždiště nebo dokonce i přes shromaždiště. Když člověk cestou na start člověk potkával závodníky volící obíhačku, říkal si, že opravdu není marné startovat pozdě spíš než na začátku. Mne osobně zaujala volba na K11 v H21B, kde jsem levou variantou měl vysoce nadprůměrný 5. nejlepší čas, přičemž na této variantě jsem přebíhal přes shormaždiště a i cílový doběh, cca 30m od komentátora přes spadlé transparenty.
Na sběrce (foto: Kade)
Kamče se bohužel nedařily volby zejména na liché kontroly K3-5-7-9-11. I tak ale zopakovala bramboračku z minulého týdne, což je v konkurenci vytuněných reprezentantech na jednu stranu úspěch, na druhé straně 4. místo nikdy úplně nepotěší.

Nedělní middle měla úplně jiný charakter. Méně převýšení a o to více radosti z pobíhání mezi skalkami. Kamča po pomalejším začátku, kde nabrala na Danu ztrátu 45', v dalším průběhu velmi zrychlila. Celkově pak vyhrála 7 mezičasů. Největší chybu provedla na K13, kde vyběhla špatným údolím a musela se vracet, nicméně minuta ztráty v pořadí nic neznamenala. Celkové 2. místo v elitě je parádní i vzhledem k tomu, že orienťákem stráví ročně odhadem maximálně třetinu času, který mu věnují její největší soupeřky.