neděle 7. dubna 2013

Kde domov můj

Po krátké návštěvě nablyštěného Švýcarska si člověk hned kousek za letištěm vzpomněl na osmou sloku písničky Poslyšte, co se mi stalo od Jiřího Dědečka.
Plivnul jsem mu do zrcátka: jdi domů a to si pamatuj,
vypadá to jako skládka, ale jsou to Čechy, domov můj,
vypadá to jako skládka, vypadá to jako skládka,
vypadá to jako skládka, ale jsou to Čechy, domov můj.