pátek 19. října 2012

Mont Pelerin Society 2012

Až nezdravě dlouho zde nepadlo nic o ekonomii. Abych se polepšil, nabízím fotku ze semináře při setkání Mont Pelerin Society v Praze, kam jsem byl pozván jako diskusant textu Larse Felda. Rodilý Švýcar je expert světového kalibru na ekonomické efekty přímé demokracie. A jeho přístup je veskrze švýcarský: pokud chcete něco funkčního, musí to vypadat jako Švýcarsko - větší množství jednotek a prvky přímé demokracie.

Protože sekce byla o přerozdělování, hlavní téma bylo nasnadě: nakolik prvky přímé demokracie ovlivňují sklony k přerozdělování. Podle Larse Felda tento efekt existuje a jeho argument byl podpořen studií, která využívá rozdíly v míře přímé demokracie mezi švýcarskými kantony. Co bylo zajímavé, byla následná diskuse o přenositelnosti na úrovni EU. Není běžné slýchat, že EU se dříve či později federalizuje a pro své přežití bude potřebovat být uvnitř zorganizovaná po vzoru kantonů.