čtvrtek 25. srpna 2011

Malá lekce z pracovního trhu

Zúčastnil jsem se konkurzu na novou tajemnici naší fakulty, což je post blízký jakémusi "prvnímu náměstkovi" ministra financí. Kandidáty bych dělil do dvou skupin: buď by pro ně pozice znamenala karierní postup, anebo karierní ústup. Mám dvě pozorování:
 1. Karierní ústup drtivě převažuje nad karierním postupem.
 2. V ústupu se objevují (a vzájemně kombinují) zcela rozdílné faktory. Kandidáti se nacházejí na trhu jako oběti:
 • politických zásahů
 • nedostatku klientelistických vazeb
 • slabších mocenských vazeb ve velkých organizacích
 • nepředvídaných akcí zahraničních vlastníků
 • krize
 • dramaticky padajícího mediálního trhu
 • symptomu matky po mateřské dovolené
 • ale i stresu a zoufalství ze samoty a nedostatku uplatnění.
Bod 1) je ekonomicky nejzajímavější. Napadá mne několik vysvětlení:
 • Ve velmi nejistém období málokdo vstupuje na trh s motivací ke zlepšení.
 • Při strukturálních změnách je "fit" mezi místy a kandidáty obecně menší, což zvyšuje četnost karierního ústupu.
 • Fakultou nabízená pozice je relativně specifická a možná je obtížné ji přesněji popsat, tj. není mnoho jiných pozic, z nichž lze plynule nastoupit a rozvíjet kariéru a dále nebyli informací zasažení lidé ze soukromého sektoru, kteří by mohli mít relevantní historii.
 • Pozice nabízí tradeoff "stabilitu" vs. "ohodnocení", tj. pro kandidáta, který vypadá jako ustupující (nižší ohodnocení), může jít o zlepšení. Klasifikace ústupu je zkrátka nedokonalá díky tomu, že tradeoff je individuálně specifický.
Perlička na závěr: Suverénně nejhorší kandidát byl lobista pro jeden státní podnik, klasický parazit a mimochodem také konkurzní správce. Když člověk vidí podobné typy, tak mu pojem konkurzní mafie přijde téměř jako lehký eufemismus.