středa 1. června 2011

Echt vlastňák

Chybičky se vloudí, ale sedm minut jako na poslední lize? Vše začalo poté, co jsem si na postupu K8-K9 všiml průchodu v dvoumetrovém plotě (viz A). Hned jsem si s nadšením si říkal, jak jsem na ostatní pěkně vyzrál. Následoval kousek plonkovým lesem. Přebíhám cestu, nevím přesně kde, ale čekám na melioračky, vždyť takových kontrol jsem už našel stovky. Melioračky ale nějak nepřichází. Opticky jsem ale správně, vydávám se trochu nahoru; tam ale zhola nic, jen pár výrazných stromů. Říkám si, člověče, co to je a jdu dál. Dorazím na cestu (viz B) a hned si říkám: Ha, vždyť jsem o cestu dříve (viz C)! Samozřejmě jde o úplný nesmysl, ale nebrání mi v tom, abych po cestě šel dále, odbočil z ní a snažil se dohledat kontrolu. Když jsem ale viděl ten podlouhlý hustník na severu, došlo mi, že něco je shnilého ve státě dánském. Vracím se zpět a padají úvahy o slabomyslnosti. Říkám si, tak a teď už ji mám. Jenže dobíhám na melioračku, kterou na mapě nevidím (je na okraji kolečka) a nechápu, co to zase je. Chvilku kolem ní chodím, pak si obrátím mapu vzhůru nahoru a říkám - ale vždyť já jsem pod kontrolou! (viz D). Další nesmysl. Vydávám se do kopce místo z kopce, tam česám les, kde nic není. Až pak si všimnu, že jsem jinde, nacházím šikmou melioračku a posléze i bermudskou kontrolu.

Trest za pyšný průběh plotem