středa 17. listopadu 2010

Ohlédnutí za K. sezónou

Podobně jako loni platí mezi velikostí diplomu a významem závodu nepřímá úměra