neděle 26. dubna 2009

Nedělní chvilka poezie

Stalo se mezi ekonomy módou, citovat básničky na podporu svých argumentů. Možná bychom mohli chtít odevzdávat disertace ve verších. Nemám sice žádné argumenty, mám ale dvě hezké básničky ze Záhádek Petra Nikla:

Zlatí hadi
zlatě kadí.
Nepoznáš,
co je had
a co ne.
Je to tak
ZÁ HAD NÉ!
Zlatí hadi
zlatě kadí.

Ovce spásaly pole s jetelem.
Ovčáci ostříhali ovce.
Holiči oholili vousy ovčákům.
Vši se pustily do holičů.
Holiči se vyholili dohola,
lehli na jetelové pole a čekali,
až to všechno zase doroste.