čtvrtek 12. března 2009

Daron Acemoglu o krizi

O krizi toho už bylo napsáno hodně. A hodně ještě bude. Něco jsou ryzí bláboly "kecacích ekonomů" (není to contradictio in adjecto?), například že jde o krizi systému narušujícího přirozená práva jednotlivců, nebo že jde o sedm hubených let po sedmi biftekových letech. Druhým extrémem jsou ryze praktické a veskrze užitečné tipy na léčbu, ty ale bývají poměrně evidentní a má smysl je opakovat hlavně proto, že politici mohou mít důvod díky momentální situaci na ně slyšet o trochu více než obvykle.

Co zajímá mne, jsou důsledky pro akademickou ekonomii. Něco málo lze nalézt u Darona Acemoglu z MIT. O detailech CDO se sice mnoho nedozvíte, ale i tak stojí za to číst dále. Myšlenky má v zásadě dvě: (i) instrumenty řízení idiosynkratického rizika zesilují dopady agregátního rizika a (ii) z mezičasového hlediska jsou zásadní prorůstové politiky, spíš než momentální ochrana nějakého toho procentíčka produktu.

Když už doporučuji, tak ještě odkaz na triádu recenzí na Rodrikovu One Economics, Many Recipes v The Economic Journal (Feb 2009). Všichni autoři se snaží Rodrika příliš nepopudit, akademická diplomacie hodně zavání z obecného hodnocení, ovšem když se jde na detaily, dokáží být nekompromisní. Hned první recenze je od Jamese Robinsona z Harvardu (shodou náhod dlouholetý spoluautor Acemogluho). Hlavní pointa je, že bez politické ekonomie to při poctivé analýze a tvorbě obchodních i jiných politik v globální ekonomice zkrátka dále nepůjde. Cituji poslední odstavec:

I fully agree with Dani Rodrik that to give good policy advice we have to base policies on ‘a full understanding of the context’ (p. 5). It’s just that I think the first part of that context we need to think about is the politics and when and how political incentives change. Without such an understanding I am worried that we really do not have a sound basis to give policy advice. Will economists ever take into account politics? Now that really would be heterodox!