čtvrtek 6. listopadu 2008

Rozšíření názvu fakulty

Už více než rok se intenzivně diskutuje rozšíření názvu naší fakulty o úsloví "... a ekonomie". K tomu probíhají veřejné debaty, které dávajt každému šanci se vyjádřit. Lze k nim říci mnohé, omezím se ale jen na dvě věci.

Za prvé, nikdo z kritiků návrhu nám přesně, analyticky a s pomocí faktů nedefinoval rizika, náklady či ohrožení rozšíření názvu. Nejkonkrétnější argument, který jsem zaznamenal při včerejší debatě, bylo "... rodící se schizma ohrozí image fakulty a její vnitřní jednotu". Jestli někdo náhodou ví, co konkrétně by to mohlo znamenat a jak to vznikne díky pouhému rozšíření názvu, tak ať mi to prosím pošle emailem. Já to nevím. Autor výroku nebyl schopen (či ochoten?) to konkrétně popsat a mluvil jen vágně o "vysloveném či nevysloveném rozdělení fakulty". Pokud se toto myslí vážně, pak si myslím pravý opak: rozšíření názvu zavírá cestu k rozdělení, protože kdyby se náhodou ekonomové chtěli osamostatnit z FSVE, tak to znamená změnu názvu z FSVE zpět na FSV, což by byl silný argument proti.

Za druhé, formát diskuse měl být o racionálních argumentech. Zkrátka racionální analýza důsledků změny (řekněme výnosů a nákladů). Není to ale tak a diskutují nejsou schopni elementární věci, totiž držet se formátu. Na naše věcné a faktické argumenty (např. lze doložit nezastoupenost IES v seznamech ekonomických škol, zcela odlišných trh konkurenčních VŠ, standardy názvosloví v Evropě) se systematicky nijak nereaguje. Proděkan pro PR jako moderátor dokonce při diskusi v Jinonicích odmítl, abych věcné argumenty v úplnosti vyslovil.

Kritici za hlavní a nosné argumenty dávají, že ekonomové nemají "důvěryhodnou" prezentaci návrhu, že nemají "empatii" vůči ostatním atd. Posuďte sami, jak by na Vás reagoval obchodní partner, kdybyste na něj vyrukovali s tímhle slovníkem. Nejvíce smutné ale bylo, že používali silná slova bez jakéhokoli odůvodnění. Pan Jüptner označoval naše názory za "hloupé argumenty". Tomáš Nigrin řekl nepravdu, že "všechny naše argumenty byly vyvráceny". Platilo: čím méně faktů na stole, tím silnější výrazy.

Pocity z vystoupení mi jen potvrdili tvrzení z jednoho reportu o zahnilosti současných evropských univerzit: desperate outlook, bleak picture, degenerate governance, the total lack of managerial approach, rare signals of entrepreneurship, brain drain, plain words and buzzwords instead of action.

Shodou okolností tentýž den se mi do ruky dostalo nové číslo AUCO, které vypadá nádherně. Když vidíte svoji práci hmatatelně, ať už jde o newsletter, časopis, perfektně udělané přednášky v beameru, homeworky a setkání špičkových absolventů, tak hodnotu politikaření vidíte ve správném světle. Některým lidem bych rád vzkázal: posaďte se na zadek a začněte něco dělat, budete se sami cítit lépe a ekonomové k Vámi budou vykazovat empatii.