pondělí 28. července 2008

Penzión 3x a dost

Nedaleko italsko-chorvatského pomezí, kde jsme pobývali během OOCupu, si slunce pohrávalo s nezapomenutelnými výhledy přes slovinské vinice a vápenná pohoří.