úterý 9. října 2007

Posudek z Politické ekonomie

Dostal jsem jeden negativní posudek z Politické ekonomie, která si činí nárok být předním žurnálem pro českou ekonomickou obec. Dobře jsem se nad ním pobavil, délkou, úsudky a snad i proto, že byl napsán fontem Comic Sans. Editor ho nebere na bernou minci, což se mu vůbec nedivím.

Článek se zabývá teorií a empirií rozpočtových pravidel, resp. možnostmi modelování rozpočtového chování subjektů. Teoretická část je výčtem předpokladů a podstaty modelů. Budí dojem, že vznikla zkrácením delšího textu a je pro čtenáře jen velmi obtížně čitelná. Empirická část pak vychází ze srovnání výsledků různých studií, závěry nejsou příliš průkazné. Na základě toho autor formuluje doporučení pro chování subjektů (pro scénář) v rozpočtovém procesu. Doporučení typu " … scénáři by pomohla změna volebního systému" a další navazující dílčí doporučení však budí při legislativní náročnosti (jen např.) změny volebního systému jen úsměv. Článek se zabývá modelováním něčeho, co nemá pravidla. Doporučení plynoucí z modelu jsou daleko od reality, článek působí velmi nevyzrálým dojmem.


Pro vlastní úsudek nabízím i recenzovaný článek (working paper verze).