sobota 13. října 2007

Návštěva

Pro ČSÚ: Návštěva bratra, Martiny, Jáchymka a Julinky dne 4.10.2007 přinesla zvýšení počtu nezletilých v domácnosti o celých 200%. Počet zletilých narostl o pouhých 100%. Bylo konstatováno, že ani nominální ani reálný růst Aličky nekonverguje k reálnému růstu Julinky, proto by nebylo vhodné zavádět mezi nimi společnou měnu. Čtenost Hospodářských novin se zvýšila o 50% (jednalo se o Havlovské vydání), což napomáhá vysvětlit mimořádný úspěch tohoto vydání i na agregátní úrovni. HDP domácnosti díky návštěvě pokleslo o několik desítek procent.